Jobbkk Com เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน ยอดนิยมอันดับหนึ่งของไทย เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องงาน

ฝ่ายทีมบุคคล HR สรรหาเซลและฝึกอบรมให้ทีมขาย สามารถ เข้ามาอบรมและฝึกทดลองงาน ที่สำนักงานใหญ่ 1 three เดือน สามารถไปประจำ ตามสาขาต่างจังหวัด ได้ สรรหาบุคลากร ฝ่ายขาย ประจำและ ทำงานที่บ้านwork from house เข้าทำงาน ประจำสาขา ตามที่บริษัทกำหนด ไม่น้อยกว่า 10 20คน ต่อ วัน ฝึกอบรม 5 10 คน ต่อ วัน เรียนหลั… เว็บพนัน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางใ…